Yarışma Şartnamesi

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
"Geçmişten Geleceğe Artvin" Konulu

Şiir, Kompozisyon, Anı, Mektup ve Fotoğraf Yarışması

Özel Şartnamesi

 

KONU - TÜR:

 1. İlköğretim 6-7-8. sınıf öğrencileri arasında "Nasıl Bir Artvin'de Yaşamak İstersiniz" konulu Kompozisyon,

 2. 14 yaş ve üstü öğrenci ve vatandaşlar için "Artvin" konulu Şiir,

 3. 14 yaş ve üstü öğrenci ve vatandaşlar için "Artvin" konulu Anı,

 4. 14 yaş ve üstü öğrenci ve vatandaşlar için "Artvin" konulu "Artvin'den Gurbete" Mektup,

 5. 14 yaş ve üstü öğrenci ve vatandaşlar için "Artvin" konulu "Gurbetten Artvin'e" Mektup,

 6. 14 yaş ve üstü öğrenci ve vatandaşlar için "Eski Artvin'de Hayat" konulu Kompozisyon

 7. "Artvin'den Hayat, İnsan ve Tabiat Manzaraları" konulu Fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

AMAÇ:

Bir serhat şehri olan Artvin'in kültürel değerlerini ortaya çıkarmak, unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri geleceğe taşımak, kuşaklar arası devamlılığı kuvvetlendirmek, insanımızın doğa, memleket ve insan sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek millî, tarihî ve kültürel değerlerimizle yetişmesine yardımcı olmaktır.

KAPSAM:

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

YASAL DAYANAK:

Bu özel şartname, Artvin Valiliği'nin 25/01/2007 tarih ve 820/23 sayılı olurlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

KATILIM ŞARTLARI:

 1. KİMLER KATILABİLİR:

Değerlendirme Kurulu Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında,

  • "Nasıl Bir Artvin'de Yaşamak İstersiniz" konulu kompozisyon yarışmasına; İlköğretim 6-7-8. sınıf öğrencileri,

  • "Şiir, anı, mektup" yarışmalarıyla "Eski Artvin'de Hayat" konulu "kompozisyon" yarışmasına; 14 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız,

  • "Artvin'den hayat, insan ve tabiat manzaraları" konulu fotoğraf yarışmasına; yaş sınırı olmaksızın amatör ve profesyonel tüm vatandaşlar ve öğrenciler katılabileceklerdir.

 1. YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR :

Edebi türlerdeki eserler;

 • Tüm eserlerin yazımında bilgisayar ortamında A4 sayfa boyutu, Times New Roman karakteri, tek satır aralığı, 12 punto yazı boyutu kullanılacaktır.
 • Eserlerin üzerinde hiçbir kimlik bilgisi bulunmayacaktır. Tüm eserlerin son sayfasının arka yüzünün sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır. Kullanılacak rumuz büyük harf ve rakamlardan müteşekkil yedi karakterden oluşacaktır. (Örnek: A13578T)
 • Birden fazla türde yarışmaya katılanlar her türdeki eseri için farklı rumuz kullanacaklar.
 • Yarışmacılar her türde tek eserle katılabileceklerdir. Aynı eser başka bir türe gönderilemeyecektir.
 • Değerlendirmede içerik ile birlikte eserlerin yazıldığı türün özelliklerini yansıtması da dikkate alınacaktır.
 • Kompozisyonlar 3 sayfayı geçmeyecektir.
 • Şiirin biçimsel özellikleri katılımcının kendisine bırakılmıştır.
 • Anı türündeki eserler en az 2, en fazla 5 sayfa olacaktır.
 • Mektup türündeki eserler en az 1, en fazla 3 sayfa olacaktır.
 • "Eski Artvin'de Hayat" konulu yazıda tür ve sayfa sınırlaması yoktur.
 • Gönderilecek eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalara katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Fotoğraf türündeki eserler;

 • Fotoğrafların sadece tabiat manzarasından oluşmaması, insan ve hayat unsurlarını içermesi gerekmektedir.
 • Yarışma sadece renkli baskı dalında yapılacaktır. Dijital olarak görüntülenen fotoğraflar da renkli baskı yapılarak gönderilebilir. Elektronik ortamdaki başvurular kabul edilmez.
 • Baskılar fotoğraf kâğıdına (kimyasal emülsiyon kaplı olan ve kimyasal işlem sonunda baskı yapılan kâğıt) yapılacak, inkjet ve termal çıktılar kabul edilmeyecek, baskıların kenarında paspartu ve boşluk bırakılmayacak herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış olacaktır
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en çok beş eserle katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 20 cm. den kısa, uzun kenarı 45 cm.den uzun olmayacaktır.
 • Fotomontaj fotoğraflar tespit edildiğinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Eserlerin hukuki sorumluluğu gönderene aittir.
 • Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar Artvin Valiliği ve TFSF ye eş zamanlı olarak yazılı yapılmalıdır.
 • Şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde ödül geri alınır ve yerine başka eser konulmaz. Yarışma iptal edilmez.
 • Artvin Valiliği ödül alan ve sergilenen fotoğraflardan bir albüm veya katalog bastırabilir. Bu durumda yarışmacılara birer adet gönderilir.
 • Eserlerin üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacak, ancak çalışmanın arka kısmında, sağ üst köşesine yarışmacının rumuzu, fotoğrafın adı ve sıra numarası yazılacaktır. Kullanılacak rumuz büyük harf ve rakamlardan müteşekkil yedi karakterden numarasından oluşacaktır. (Örnek: A13578T)
 • Eserlerin hukuki sorumluluğu gönderene aittir.

TELİF HAKKI:

Edebi türlerdeki eserlerle yarışmaya katılan eserlerle ilgili olarak yarışmacılar, teslimden itibaren herhangi bir hak talep edemezler, iadesini isteyemezler.

Eser sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılır.

Ödül alan ve satın alınmasına karar verilen fotoğraflar Artvin Valiliği tarafından arşivlenmek üzere saklanacak, fotoğrafların yarışmaya ilişkin katalog basımı, ve Artvin'in tanıtımı ile ilgili kullanımı söz konusu olduğunda fotoğrafçının adı belirtilerek kullanılacaktır.

BAŞVURU:

Edebi türlerdeki eserler;

A4 ebadında beyaz bir dosya kâğıdına yarışmaya katılan kişinin;

Rumuzu,

Adı ve Soyadı,

Doğum yeri ve tarihi,

(Öğrenciyse) Okulunun Adı, Sınıfı ve Numarası,

Telefon numarası,

(Varsa) E-posta adresi,

Açık Adresi (Ülke, şehir, mahalle, cadde, sokak, kapı no)

yazılarak bir mektup zarfının içerisine koyulacak, bu zarfla A4 ebadında beyaz dosya kâğıdına çıktısı alınan eserin 3 nüshası, eserin kayıtlı olduğu ve üzerinde yarışmacının Rumuzu yazılı CD veya disket ile birlikte büyük bir zarfa konulacaktır. Bu büyük zarfın üzerine rumuz ve hangi dalda yarışmaya katıldığı mutlaka yazılarak teslim edilecektir. Birden fazla dalda eser gönderecekler, her eser için ayrı bir rumuz ve ayrı bir başvuru zarfı kullanacaklardır.

NOT:

Eserlerin veya zarfların üzerinde kimlik bilgileri ile ilgili hiçbir not, tanıtıcı logo kişisel amblem okul adı veya benzeri bir ayrıntı bulunmayacaktır. Üzerinde isim belirtilen, tanıtıcı bilgi veya özel işaret bulunan eserler yarışma dışı kalarak elenecektir.

Teslim zarfı üzerinde rumuz yazılı olmayan ve yarışmaya hangi dalda katıldığı belirtilmeyen eserler yarışma dışı kalarak elenecektir.

Fotoğraf türündeki eserler;

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

 

Katılım formundaki (Ek-1) gerekli bilgiler doldurularak bir mektup zarfının içerisine koyulacak bu zarfın üzerine de yarışmacının rumuzu yazılacak, bu zarfla birlikte fotoğrafların arka sağ üst köşesine 7 rakam veya harften oluşan rumuz, fotoğrafın adı ve sıra numarası yazılarak büyük bir zarfın içerisine koyulacak, bu büyük zarfın üzerine yarışmacının rumuzu ve "Artvin'den Hayat, İnsan ve Tabiat Manzaraları" konulu Fotoğraf yarışması>yazılarak>teslim edilecektir.

TESLİM ŞEKLİ :

 

 1. Yarışmaya katılacak tüm eserler 4 Mayıs 2007 Cuma günü saat 17.00 ye kadar posta/kargo ile veya elden;

   

"Geçmişten Geleceğe Artvin"

 

Yarışma Başvuru Masası

 

Artvin Valiliği 08000/ARTVİN

 

adresine teslim edilecektir. Posta veya özel taşıma şirketlerince yapılan teslimatlardaki oluşabilecek gecikme ve hasardan eser sahibi sorumludur. İlan edilen son teslim günü ve saatten sonra adrese teslim edilen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

 1. Yarışmaya ilimizdeki okullardan katılan öğrenciler isterlerse eserlerini 1 Mayıs 2007 Salı günü saat 17.00 ye kadar okul müdürlüklerine teslim edebilirler. Bu durumda okul müdürlükleri öğrencilerinden teslim aldıkları eserleri 2 Mayıs 2007 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İlçe Kaymakamlığına teslim edecek, Kaymakamlıklar ise 4 Mayıs 2007 Cuma günü saat 17.00 ye kadar Artvin Valiliğine teslim edeceklerdir.
 2. Elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Şartname hazırlanması ve duyuruların yapılması : Ocak 2007

Esrelerin son teslim tarihi : 04 Mayıs 2007

Seçici Kurul Toplantısı : 12 Mayıs 2007

Sonuçların ilan edilmesi : 13 Mayıs 2007

Ödül Töreni : Haziran 2007

(Ödül töreni ile ilgili kesin tarih www.artvin.gov.tr/yarisma adresli web sitesinde sonuçlarla birlikte ilan edilecektir.)

 

DEĞERLENDİRME KURULLARI:

 

 • Değerlendirme Artvin Valiliğince oluşturulacak kurullar tarafından yapılacaktır.
 • Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.

DEĞERLENDİRME VE DUYURU

 

Yarışmaya katılan eserler Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye giren ve mansiyon almaya hak kazanan eserler belirlenir.

Değerlendirme kurulu tarafından ödüle değer eser bulunmayabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yarışma sonuçları Artvin Valiliği tarafından www.artvin.gov.tr/yarisma adresli web sitesinde ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

 

"Nasıl Bir Artvin'de Yaşamak İstersiniz" konulu Kompozisyon yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

"Artvin" konulu Şiir yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

"Artvin" konulu Anı yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

"Artvin" konulu Artvin'den Gurbete Mektup yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

"Artvin" konulu Gurbetten Artvin'e Mektup yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

"Eski Artvin'de Hayat" konulu Kompozisyon yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

"Artvin'den Hayat, İnsan ve Tabiat Manzaraları" konulu Fotoğraf yarışması

Birincilik Ödülü : 3.000 YTL.
İkincilik Ödülü : 2.000 YTL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000 YTL.

Ayrıntılı Bilgi İçin

www.artvin.gov.tr/yarisma

E-posta : yarisma@artvin.gov.tr

Tel: 0466 212 10 32 /142 Mustafa YÜKSEL

Tel: 0466 2121008 / 0466 2121117 Yılmaz OLGUN

ANASAYFA