YUSUFELİ  BARAJI

1- PROJENİN YERİ  :  Çoruh nehri ile Çoruh nehrinin büyük kollarından biri olan Oltu Nehri birleşiminin 800 m Artvin İlinin Yusufeli ilçesinin 10 km mansabında ve Artvin ilinin 40 km güneybatısında .

2- PROJENİN AMACI : Enerji (540 MW, 1 705 GWh / yıl )

3- PROJENİN KARAKTERİSTİKLERİ


Tipi                                                            Kaya dolgu
Kret kotu                                                   719 m
Kret uzunluğu                                            410 m
Yüksekliği (talvegten)                                 223 m
Yüksekliği (temelden)                                 270 m
Toplam dolgu hacmi                                   20,24 hm3
Derivasyon tüneli T1                                  1257,46 m
Derivasyon tüneli T2                                  1306,23 m
Derivasyon kapasitesi                                 1530 m3/s
Dolusavak tipi                                             Kapaklı , enerji kırıcı şütlü
Dolgusavak kapasitesi                                 9000 m3/s
Rezervuar alanı                                          33 km2
Yıllık ortalama su                                       3777 hm3
Maksimum su seviyesi                                712,20 m
Toplam göl hacmi                                       2130 hm3

4- PROJE UYGULAMA DURUMU  : 2001 Yılı yatırım programı ve uygulama planında yer almaktadır.

GERİ  ►ANASAYFA